Studienka - kríž (1948) na kraji obce

Na severnom okraji intravilánu obce je drevený kríž z roku 1948. Nahradili ním starší kríž, ktorý je v tomto priestore zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska a existoval už v 1. polovici 19. storočia. Kríž má rovnakú rezbársku výzdobu ako ústredný kríž cintorína.

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Kamerové systémy