Studienka - kríž (1948) na kraji obce

Na severnom okraji intravilánu obce je drevený kríž z roku 1948. Nahradili ním starší kríž, ktorý je v tomto priestore zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska a existoval už v 1. polovici 19. storočia. Kríž má rovnakú rezbársku výzdobu ako ústredný kríž cintorína.

Kamerové systémy