Studienka - misijný kríž (1930)

Na fasádu kostola je pripevnený drevený misijný kríž z roku 1930. Aj pod náterom je poznať, že už je poznačený vekom. Spomenutý letopočet je vyrytý na ramenách v tvare SV. MISSIE 1930. Na kríži je vyrytý aj letopočet ďalších misií 1943.
Misijný kríž z dubového dreva v Studienke bol vztýčený už v októbri 1880, na záver misijnej obnovy, ktorú viedli pátri z viedenského kláštora redemptoristov.

Marian Vojtko: História farnosti, in: studienka.fara.sk

Kamerové systémy