Studienka - misijný kríž (1930)

Na fasádu kostola je pripevnený drevený misijný kríž z roku 1930. Aj pod náterom je poznať, že už je poznačený vekom. Spomenutý letopočet je vyrytý na ramenách v tvare SV. MISSIE 1930. Na kríži je vyrytý aj letopočet ďalších misií 1943.
Misijný kríž z dubového dreva v Studienke bol vztýčený už v októbri 1880, na záver misijnej obnovy, ktorú viedli pátri z viedenského kláštora redemptoristov.

Marian Vojtko: História farnosti, in: studienka.fara.sk

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Kamerové systémy