Studienka - kríž (1898) v obci

V strede obce je na liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v roku 1898 postaviť Ján Iván a Anna Iván. Podľa máp stával v tomto priestore starší kríž už v 2. polovici 18. storočia.

 

Tento Križ založil
Ku tzti Pánu Bochu chvalu
IVÁN JÁNOS
aj
IVÁN ANNA
1898.

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Kamerové systémy