Studienka - kríž (1898) v obci

V strede obce je na liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v roku 1898 postaviť Ján Iván a Anna Iván. Podľa máp stával v tomto priestore starší kríž už v 2. polovici 18. storočia.

 

Tento Križ založil
Ku tzti Pánu Bochu chvalu
IVÁN JÁNOS
aj
IVÁN ANNA
1898.

Kamerové systémy