Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce

Na južnom kraji obce je liatinový kríž na kamennom podstavci. Nie sú na ňom žiadne nápisy. Kríž by mohol byť nasledovníkom kríža, ktorý je v tomto priestore na okraji intravilánu obce zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska a existoval už v 1. polovici 19. storočia.

K tomuto krížu by sa mohla vzťahovať aj informácia K. Hrúzovej, podľa ktorej dal Ján Ivan st. na ceste k Malackám postaviť kríž v roku 1786 a 30. augusta ho posvätil generálny vikár Ladislav Lurenský.
Po najnovšej obnove bol kríž posvätený 24. júna 2020. Pri renovácii získal viacfarebný vzhľad a do liatinovej kartuše bol zaznamenaný letopočet 1753.

 

Katarina Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Kamerové systémy