Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce

Na južnom kraji obce je liatinový kríž na kamennom podstavci. Nie sú na ňom žiadne nápisy. Kríž by mohol byť nasledovníkom kríža, ktorý je v tomto priestore na okraji intravilánu obce zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska a existoval už v 1. polovici 19. storočia.

K tomuto krížu by sa mohla vzťahovať aj informácia K. Hrúzovej, podľa ktorej dal Ján Ivan st. na ceste k Malackám postaviť kríž v roku 1786 a 30. augusta ho posvätil generálny vikár Ladislav Lurenský.
Po najnovšej obnove bol kríž posvätený 24. júna 2020. Pri renovácii získal viacfarebný vzhľad a do liatinovej kartuše bol zaznamenaný letopočet 1753.

 

Katarina Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Kamerové systémy