Studienka - drevený kríž na malackej ceste

Drevený kríž bez nápisov pri ceste do Malaciek za mostom cez Rudavu je nasledovníkom kríža, ktorý spomína kronika z roku 1935. Podľa nej bol na jeho mieste pri tehelni postavený kríž, ktorý spolu s novými kalvárskými krížmi posvätil malacký dekan Jozef Kováč. Kronikár čas posviacky nevedel presne určiť, v zázname použil len prvé číslice letopočtu 19. Posviacka sa mala udiať v čase farárskeho pôsobenia Rudolfa Kocúreka (1890-1911), dekan Kováč do funkcie nastúpil v roku 1893 a zotrval do smrti v roku 1923. V každom prípade v tom čase išlo o obnovu staršieho kríža, ktorý v tomto priestore zaznamenalo 3. vojenské mapovanie Rakúsko–Uhorska.

Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 27, in: e-kroniky.sk/studienka/

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Kamerové systémy