Rohožník - zaniknuté kríže

Na prístupovej ceste do kameňolomu býval drevený kríž. Nižšie je uvedený doslovný prepis histórie kríža od Ľ. Kotesovej.

Drevený kríž na Vajari dali v minulosti postaviť obyvatelia majera vraj preto, že na tom mieste zabili zbojníci ženu, ktorá niesla chlieb. Prvý písomný záznam o kríži je z 28. 9. 1829 vo farskej kronike, keď bol kríž opravený a posvätený dekanom Imrichom Ostrovským. Jeho skoršiu existenciu však potvrdzuje nákres na katastrálnej mape obce z roku 1748. Po zrušení papierne dal zemepán na Vajari postaviť mlyn. Od tej doby kríž opravovali mlynári, ktorí tam pracovali a posväcovali ho miestni farári. Po 2. svetovej vojne posledný raz kríž opravili farníci. V roku 1977 z dôvodu výstavby cementárne preniesli pracovníci kríž na farský úrad, kde ho odsvätil miestny farár profesor Dr. Anton Dubay.

 

Ľ. Kotesová popri predošlom zároveň spomína kovový kríž v lokalite Konopištia. Možno ide o zaniknutý kríž, zakreslený na mapách za ohybom cesty do Kuchyne.

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník - Bratislava 1997, str. 70

Kamerové systémy