Pred kostolom bol postavený na pamäť misií v roku 1944 drevený kríž. Kríž stál pôvodnejšie tesne pri kostolnej stene napravo od vchodu. Premiestnili ho asi v roku 1960 pri úprave parku. Na ramenách kríža je vyskladaný nápis z kovových litier 19 SV MISIE 44.

Kamerové systémy