Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je nedatovaný ústredný kríž bez akýchkoľvek nápisov. Samotný kríž bol po oprave nahradený železným. Na fotografii zo septembra 2003 vidno ešte nepôvodnú drevenú krížovú nadstavbu a drobnejšiu plastiku Panny Márie. Z pôvodného kríža sa okrem čiastočne poškodeného liatinového korpusu Krista zachoval len vysoký kamenný podstavec. Zostal však v zjednodušenej úprave bez detailov. Mohli by sme ho datovať do 70-tych rokov 19. storočia. V roku 2022 podstavec natreli žltou farbou.

Pozn.: Na korpuse Krista je ulomená vejúca časť bedrového rúška. Rovnaké nepoškodené plastiky sa zachovali na krížoch pred kostolmi v Malackách a vo Veľkých Levároch, ktoré sme použili na datovanie kríža.

Kamerové systémy