Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je nedatovaný ústredný kríž bez akýchkoľvek nápisov. Samotný kríž bol po oprave nahradený železným. Na fotografii zo septembra 2003 vidno ešte nepôvodnú drevenú krížovú nadstavbu a drobnejšiu plastiku Panny Márie. Z pôvodného kríža sa okrem čiastočne poškodeného liatinového korpusu Krista zachoval len vysoký kamenný podstavec. Zostal však v zjednodušenej úprave bez detailov. Mohli by sme ho datovať do 70-tych rokov 19. storočia. V roku 2022 podstavec natreli žltou farbou.

Pozn.: Na korpuse Krista je ulomená vejúca časť bedrového rúška. Rovnaké nepoškodené plastiky sa zachovali na krížoch pred kostolmi v Malackách a vo Veľkých Levároch, ktoré sme použili na datovanie kríža.

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)
Kamerové systémy