Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou

Za obcou pred areálom Nafty a. s. stál drevený kríž, ktorý tam premiestnili počas výstavby areálu. Jeho pôvodné miesto bolo asi o sto metrov ďalej neďaleko už nejestvujúceho Théberových mlyna pri ceste do Jakubova, kde podľa máp stávali jeho predchodcovia prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia. Kríž na novom mieste pomaly schátral, tak ho 11. apríla 2009 nahradili novým krížom. Kríž z agátového dreva vyrobil a korpus Krista vystrihol z plechu Peter Kotora, telo Krista nakreslil Peter Stankovič. Pri osadení kríža pomáhali Petrovi Kotorovi František Dankovič a Ľubomír Filípek.

 

(čka): Boží muka pri Théberoch, in: Štvrtčan 2/2009, str. 10

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)

Kamerové systémy