Plavecký Mikuláš - kríž pred kostolom sv. Floriána

Podľa už nejestvujúceho internetového zdroja dali Jozef Foltinovič s manželkou Katarínou postaviť kríž pred kostolom sv. Floriána ako vďaku za ukončenie moru dobytka. Preto je na kríži aj netradične umiestnený patrón pastierov sv. Vendelín. Informácia časovo kríž nedatuje, nápisová tabuľka pod Vendelínom takisto, a keďže kríž nemá ani príbuzné analógie v okolí, ťažko ho datovať presnejšie ako do 19. storočia. Kríž bol poslednou dobou už naklonený a postavy (hlavne Panna Mária) nadobúdali amorfné tvary. Na náklad obce ho v roku 2012 zrenovoval Radúz Salej.

 

Joseph Foltinovic

tento Kryž dal spravit

se svu

Manšelku Katarinu

Plavecký Mikuláš - sv. Mikuláš (2013)
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)
Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - Obrázok pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Kamerové systémy