Podľa už nejestvujúceho internetového zdroja dali Jozef Foltinovič s manželkou Katarínou postaviť kríž pred kostolom sv. Floriána ako vďaku za ukončenie moru dobytka. Preto je na kríži aj netradične umiestnený patrón pastierov sv. Vendelín. Informácia časovo kríž nedatuje, nápisová tabuľka pod Vendelínom takisto, a keďže kríž nemá ani príbuzné analógie v okolí, ťažko ho datovať presnejšie ako do 19. storočia. Kríž bol poslednou dobou už naklonený a postavy (hlavne Panna Mária) nadobúdali amorfné tvary. Na náklad obce ho v roku 2012 zrenovoval Radúz Salej.

 

Joseph Foltinovic

tento Kryž dal spravit

se svu

Manšelku Katarinu

Kamerové systémy