Pri ceste vedúcej do VO Záhorie, pred starým korytom Rudavy, je drevený kríž v ohrádke s nárožnými betónovými stĺpikmi, prepojenými reťazou. Podľa už nejestvujúceho internetového zdroja dal kríž postaviť Mikuláš Foltinovič v roku 1899 na ceste, kadiaľ chodili pútnici do Šaštína. Na kríži je dnes plechový korpus Krista, tabuľka s biblickým veršom a poznámkou, že kríž bol opravený v roku 1998.

 

Ó VY VŠETCI,

KTORÍ IDETE CESTOU

POZORUJTE A VIDŤE

ČI JE BOLESŤ VAŠA AKO BOLESŤ MOJA.

r. RENOV. 1998

Kamerové systémy