Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci

V strede obce je v kovanej ohrádke s kamennými nárožnými stĺpikmi kríž z roku 1877. Sochy na kríži majú ľudový výraz, kríž bude najskôr prácou miestneho kamenára. Horná postava na pilieri kríža má ruky v modliacej polohe, tak hádam ide o Pannu Máriu. Spodná drží v rukách asi knihu, mohol by to byť sv. Ján Evanjelista. Táto interpretácia postáv na kríži je trochu povrchná, vychádza hlavne z bežne umiestňujúcich postáv svätých pod krížom. Zakladateľský nápis je vytesaný v kartuši podstavca. Podľa neho je donorom kríža Ján Ondrušek a postaviť ho dal Jozef Holič. Podľa informácie z nejestvujúceho internetového zdroja dal kríž postaviť Ján (?) Holič s manželkou Annou, rodenou Odruškovou. Ak pripustíme, že meno Ján je omyl a má byť správne Jozef, tak by bolo možné interpretovať túto informáciu spolu s nápisom z kríža nasledovne: Kríž dali postaviť manželia Holičovci z manželkinej pozostalosti po otcovi Jánovi Ondruškovi na základe jeho poslednej vôle.

 

R. 1877

VENUVAL

JAN ONDRUSEK

DAL POSTAVIT

JOZEF HOLIC

Plavecký Mikuláš - sv. Mikuláš (2013)
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)
Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - Obrázok pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Kamerové systémy