Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne

Na cintoríne v Plaveckom Mikuláši je ústredný kríž z roku 1852, ako je to zaznamenané na vytesanom nápise jeho zakladateľov. Podľa neho dal kríž postaviť Jozef Glaiszik s manželkou na žiadosť (poslednú vôľu?) jeho sestry Anny. Podstavec so zvislým rebrovaním s vymedzeným priestorom pre zakladateľský nápis a s rímsovým štítkom, ozdobeným ľaliovým dekorom, je na Záhorí rozšírený vo väčšom počte. V zostave s liatinovým krížom je však ojedinelý. Kríž bol naposledy obnovený v roku 2004.

 

JOZEF GLAISZIK
AJ I ZE SVOJU
MANŽELKU TUTO
ŽÁDOST SVEJ
SESTRI ANKI
WIPLNIL
ROKU 1852

Kamerové systémy