Za obcou pri ceste do Plaveckého Petra je kamenný kríž v ohrádke murovanej zo skál. Kríž bol v roku 1941 premiestnený, ale pravdepodobne len z jednej strany cesty na druhú. Realizátori to zaznamenali spolu s iniciálami svojich mien na maltovú tabuľku na ohrade. Patrí medzi kríže s pozdĺžne rebrovaným podstavcom, ktoré sa hojne zachovali z oboch strán Malých Karpát. Až do opravy kríža v roku 2013 neboli známe okolnosti jeho vzniku. V rámiku na podstavci nebola žiadna tabuľka ani vytesaný nápis. Po rekonštrukcii sa na podstavci objavil krásny zakladateľský nápis zvýraznený farbou. Podľa neho kríž dala postaviť Alžbeta Romanová v roku 1850 a ako jeho základinu určila lán poľa alebo lúky v dĺžke tálu, ktorý mala užívať (zdediť) dcéra Barbora. Ale asi sú aj iné možné interpretácie nápisu.

 

Kríž bol prelož.
Dňa 22. okt.
r. 1941.
O.J. – a – R.F.

 

TAL SVEJ
CERI BARBO
RI TU ZALOŽI
LA NA KRIŽ MA
TKA JEJ BETA
ROMAN ROKU
1850. 

Kamerové systémy