Plavecký Mikuláš - kríž (1758) pod cintorínom

Pod cestičkou vedúcou ku kostolu sv. Mikuláša a k cintorínu je kamenný kríž z roku 1758. Najväčšou súčasťou kríža je pylón ukončený rímsovou hlavicou. Na podstavci až do roku 2013 nebol zreteľný žiadny nápis a nebol ani známy rok vzniku kríža. Pri obnove v spomenutom roku sa reštaurátorovi podarilo na kartuši podstavca nájsť letopočet vzniku a iniciály zakladateľa, ktoré následne zvýraznil farbou.

 

ANO

M G

1758

Plavecký Mikuláš - sv. Mikuláš (2013)
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)
Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - Obrázok pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Kamerové systémy