Plavecký Mikuláš - Ježiš Kristus s krížom (1947) v obci

Koncom vojny boli odvlečení občania obce ustupujúcim nemeckým vojskom do koncentračného tábora v Mauthausene. Keď sa vrátili dali postaviť v hornej časti Plaveckého Mikuláša pomník, ktorý bol odhalený 7. mája 1947. Jeho dominantou je socha Ježiša Krista, po boku s krížom. V obci je tiež pamätná tabuľa, ktorá pripomína túto udalosť.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

DALI POSTAVIŤ OBČANIA,

KTORÍ SA VRÁTILI ZO

ZAJATIA R. 1945.


POSTAVENO R. 1947.

Plavecký Mikuláš - sv. Mikuláš (2013)
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)
Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - Obrázok pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Kamerové systémy