Koncom vojny boli odvlečení občania obce ustupujúcim nemeckým vojskom do koncentračného tábora v Mauthausene. Keď sa vrátili dali postaviť v hornej časti Plaveckého Mikuláša pomník, ktorý bol odhalený 7. mája 1947. Jeho dominantou je socha Ježiša Krista, po boku s krížom. V obci je tiež pamätná tabuľa, ktorá pripomína túto udalosť.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

DALI POSTAVIŤ OBČANIA,

KTORÍ SA VRÁTILI ZO

ZAJATIA R. 1945.


POSTAVENO R. 1947.

Kamerové systémy