Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári

Na lúke južne od obce je v pletivovej ohrádke železný kríž s plechovým korpusom Krista. Je podobnej konštrukcie ako ústredný kríž cintorína, len menší. V tomto priestore je pri poľných cestách kríž zaznamenaný už v dobe medzivojnového Československa. Ťažko povedať, či by dnešný pochádzal ešte z tej doby. Kríž leží na okraji dlhej terénnej vlny vytvárajúcej terasu súbežne s lesom. Terasa je asi pozostatkom stavebných úprav pri vymedzovaní pozemkov v neskorom stredoveku.

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese

Kamerové systémy