Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)

Za kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž z roku 1995. Sú na ňom zaznamenané dva letopočty z novšej doby (ZACHRÁŇ DUŠU SVOJU. 1995 1998). Predchádzajúci misijný kríž bol postavený v októbri 1949 pri veži kostola namiesto staršieho schátraného, ktorý stál pred kostolným sanktuáriom.

Kronike obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 37

Kamerové systémy