Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)

Za kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž z roku 1995. Sú na ňom zaznamenané dva letopočty z novšej doby (ZACHRÁŇ DUŠU SVOJU. 1995 1998). Predchádzajúci misijný kríž bol postavený v októbri 1949 pri veži kostola namiesto staršieho schátraného, ktorý stál pred kostolným sanktuáriom.

Kronike obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 37

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese
Kamerové systémy