Za kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž. Sú na ňom zaznamenané dva letopočty z novšej doby (ZACHRÁŇ DUŠU SVOJU. 1995 1998). Predchádzajúci misijný kríž bol postavený v roku 1949 pri veži kostola namiesto staršieho schátraného.

Jozef Školek: Plavecké Podhradie - Obec v minulosti a súčasnosti a jej okolie, Plavecké Podhradie 2016, str. 38

Kamerové systémy