Mladí ľudia z obce z výťažku divadelných predstavení odohraných v roku 1947 zakúpili za 5,5 tis. korún kamenný kríž. Postavili ho na hornom konci pri moste. Posviacku v prítomnosti celej dediny vykonal františkánsky páter Hyacint (občianskym menom Anton Haverla) z Malaciek 5. júla 1947.

Ku cti a sláve Božej kríž
postavit dala katolícka
mládež
v Plaveckom Podhradí
roku 1947
BOŽE POŽEHNAJ PRÁCU
NAŠU

Kronika obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 14

Kamerové systémy