Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci

Mladí ľudia z obce z výťažku divadelných predstavení odohraných v roku 1947 zakúpili za 5,5 tis. korún kamenný kríž. Postavili ho na hornom konci pri moste. Posviacku v prítomnosti celej dediny vykonal františkánsky páter Hyacint (občianskym menom Anton Haverla) z Malaciek 5. júla 1947.

Ku cti a sláve Božej kríž
postavit dala katolícka
mládež
v Plaveckom Podhradí
roku 1947
BOŽE POŽEHNAJ PRÁCU
NAŠU

Kronika obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 14

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese

Kamerové systémy