Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom

V parku pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z roku 1888. Po celej dĺžke pylónu a samotnej krížovej nadstavby je spevnený železnými svorkami. Zakladateľský nápis farbou sa na kríži objavil až po oprave v poslednej dobe. Podľa neho ho dala postaviť Alžbeta Bajnárová. Na kríži pri predchádzajúcej úprave (foto z júla 2009) nebol znateľný žiadny nápis. Začiatkom 20. storočia vysadili po stranách kríža dve lipy, ktoré boli kvôli bezpečnosti okolo roku 1995 vyrezané.

Bjeta Bajnár

z lásky k Bohu venovala

ROKU

-1888-

 

Jozef Školek: Plavecké Podhradie - Obec v minulosti a súčasnosti a jej okolie, Plavecké Podhradie 2016, str. 25

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese
Kamerové systémy