V parku pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z roku 1888. Po celej dĺžke pylónu a samotnej krížovej nadstavby je spevnený železnými svorkami. Zakladateľský nápis farbou sa na kríži objavil až po oprave v poslednej dobe. Podľa neho ho dala postaviť Alžbeta Bajnárová. Na kríži pri predchádzajúcej úprave (foto z júla 2009) nebol znateľný žiadny nápis. Začiatkom 20. storočia vysadili po stranách kríža dve lipy, ktoré boli kvôli bezpečnosti okolo roku 1995 vyrezané.

Bjeta Bajnár

z lásky k Bohu venovala

ROKU

-1888-

 

Jozef Školek: Plavecké Podhradie - Obec v minulosti a súčasnosti a jej okolie, Plavecké Podhradie 2016, str. 25

Kamerové systémy