Pernek - kríže na Vyšnej skalke

Nad obcou na Vyšnej skalke sú dva jaskynné výklenky, ktoré sa stali miestom, kde ľudia zapaľovali sviečky a prinášali obrázky svätých. Do skalnej steny je tu aj vytesaná nika so sochou Panny Márie. Pri nej je drevený kríž z pôvodnejšej Kalvárie. Ladislav Čerňanský ho sem premiestnil, keď v roku 1998 nahradil drevené kríže Kalvárie nad jaskyňami železnými. Bol čiastočne opravený (asi vztýčený) na novom mieste v roku 1999. Nápis na plechovej tabuľke z doby premiestnenia udáva, že kríž je z roku 1934. V roku 2005 bol pri príležitosti chystanej posviacky Kalvárie postavený na Vyšnej skalke aj nový drevený kríž. Po omši na Kalvárii 24. septembra 2006 posvätil administrátor farnosti Kuchyňa Ladislav Ostrák jaskynné výklenky na Vyšnej skalke.

 

Tatiana Suchárová: Tri kríže, in: Kronika obce Pernek, str. 74;
?: Posvätenie jaskyniek, 2006, in: Kronika obce Pernek, str. 181

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy