Pernek - kríž z kaplnky

V obci na rázcestí do Malaciek a Jablonového je kamenný kríž, ktorý by podľa analógií na južnom Záhorí mohol pochádzať z prvého desaťročia minulého storočia. Jeho súčasťou je liatinový kríž, s najväčšou pravdepodobnosťou je to nepôvodná súčasť, ktorá nahradila kamennú krížovú nadstavbu.

Literatúry o histórii Perneku je málo, zvykne sa preberať informácia, že kríž je presunutý zo zaniknutej kaplnky, ktorá stála na druhej strany cesty. Podľa internetovej stránky (Pernecká farnosť, in: pernek.sk) bola kaplnka (sv. Vendelína) zbúraná v roku 1966 a zachovala sa jej malá časť (kríž) na druhej strane cesty.

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž (1924) na cintoríne

Kamerové systémy