Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)

V chotári obce pri ceste do Malaciek je drevený kríž v drevenej ohrádke. Bol nanovo postavený a posvätený v roku 1990. Je na ňom plechový korpus Krista a žiadne nápisy. Na tomto mieste stával kríž najmenej od 1. polovice 19. storočia. Je tu zakreslený na križovatke ciest na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Pernecká farnosť, in: pernek.sk

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy