Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)

V chotári obce pri ceste do Malaciek je drevený kríž v drevenej ohrádke. Bol nanovo postavený a posvätený v roku 1990. Je na ňom plechový korpus Krista a žiadne nápisy. Na tomto mieste stával kríž najmenej od 1. polovice 19. storočia. Je tu zakreslený na križovatke ciest na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Pernecká farnosť, in: pernek.sk

Kamerové systémy