Pernek - kríž (pomník obetiam 2. svetovej vojny)

Pernek oslobodila Červená armáda 4. apríla 1945 pred treťou hodinou ráno. Predchádzali tomu nálety sovietskych lietadiel od 2. apríla a od ďalšieho dňa aj delostrelecké ostreľovanie nemeckých pozícií v obci. V chotári obce bolo pochovaných v tridsiatich hroboch 45 alebo 44 sovietskych vojakov (toľko exhumovaných tiel bolo prevezených na Slavín). V čase exhumácie vo februári 1945 boli ich mená neznáme. V skutočnosti však bol ich počet vyšší. A. Wsól v roku 2020 publikoval menný zoznam sedem desiatok sovietskych vojakov pochovaných v Perneku. Pochovaní boli na troch miestach; pri kostole, na východnom konci obce a 200 metrov od juhozápadného konca obce.
V obci bol postavený v roku 1950 pomník obetiam 2. svetovej vojny. Na dobu, kedy vznikol, sa naň dosť prekvapivo podarilo uplatniť kresťanský atribút - kríž a aj slovenský atribút - trojvršie. Dopĺňa ich pacifistické heslo MIER v latinčine. Pomník postavili na mieste súsošia sv. Trojice z roku 1929, ktoré premiestnili o niekoľko metrov do úzadia. Bezprostredné okolie pomníka bolo upravené v rokoch 2016-2017.

 

NA PAMÄŤ OBETÍ 1939 – 1945
POSTAVENÉ ROKU PÁNA 1950.

 

PAX

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 150, 164;
Andrej Wsól: Sovietski vojaci padlí v priestore Pernek, in: Malacky a okolie 13, Malacky 2020, str. 97-112

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy