Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)

Na okraji obce pri ceste do Kuchyne je novší drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Nie sú na ňom žiadne datujúce údaje. Na tomto mieste, vtedy ešte mimo intravilánu, je kríž zaznamenaný počas tretieho vojenského mapovania. Existoval teda už aspoň v 2. polovici 19. storočia. Podľa prvého vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie v 2. polovici 18. storočia na jeho mieste stála drobná, ale významnejšia sakrálna stavba, možno to bol kamenný kríž.

Kamerové systémy