Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)

Na okraji obce pri ceste do Kuchyne je novší drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Nie sú na ňom žiadne datujúce údaje. Na tomto mieste, vtedy ešte mimo intravilánu, je kríž zaznamenaný počas tretieho vojenského mapovania. Existoval teda už aspoň v 2. polovici 19. storočia. Podľa prvého vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie v 2. polovici 18. storočia na jeho mieste stála drobná, ale významnejšia sakrálna stavba, možno to bol kamenný kríž.

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy