Pernek - kríž na ceste do Jablonového

Za obcou pri ceste do Jablonového je drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Kríž na železných nosníkoch v železnej ohrádke je bez akýchkoľvek nápisov. V prípade tohto kríža, by mohlo ísť o kríž presunutý (v 50-tych rokoch minulého storočia po výstavbe družstevného areálu?) z priestoru za halami družstva, kde býval zakreslený na mapách aspoň od 2. polovice 19. storočia.

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne

Kamerové systémy