Pernek - kríž (1924) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1924, ktorého samotná krížová nadstavba je už pravdepodobne nepôvodná. Nápisu zakladateľskej tabuľky trochu nerozumieme.

 

VENOVÁNO

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZA ŠECKY UBOHÉ DUŠE

V OČISCY.

NECH ODPOČÍVAJÚ V POKOJI

 

VENOVALI SESTRY

FRANTIŠKA a TEREZIA

ZAJIČEK

ROD. ZAJÍC

R. P. 1924.

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky

Kamerové systémy