Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1924, ktorého samotná krížová nadstavba je už pravdepodobne nepôvodná. Nápisu zakladateľskej tabuľky trochu nerozumieme.

 

VENOVÁNO

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZA ŠECKY UBOHÉ DUŠE

V OČISCY.

NECH ODPOČÍVAJÚ V POKOJI

 

VENOVALI SESTRY

FRANTIŠKA a TEREZIA

ZAJIČEK

ROD. ZAJÍC

R. P. 1924.

Kamerové systémy