Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici

Približne v mieste križovatky Hviezdoslavovej a Dolnej ulice sa pri múre domu nachádza kamenný kríž. Podobné kríže sa nachádzajú v Máste na Devínskej ceste a na cintoríne v Devínskej Novej Vsi a podľa nich by sme mohli tento kríž datovať do 30-tych rokov 19. storočia. V nápisovej kartuši podstavca je vložená kamenná tabuľka z doby obnovy, ktorú vykonali v roku 1951 Albert a Mária Želibskí. Kríž zdobia pomerne nepodarené plastiky Krista a Panny Márie. Ich zdeformovanie spôsobili nešťastné opravy, ako tomu bolo v prípade chýbajúcej hlavy Krista, ktorú nahradili v roku 2010.

 

OBNOVIL
ALBERT A MÁRIA
ŽELIBSKÝ
R. 1951

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy