Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne

Cholerový cintorín v Máste sa nachádza pri ceste do Záhorskej Bystrice. Pochovávali na ňom obete epidémií pravdepodobne už od začiatku 16. storočia. Cintorín bol zanedbaný a koncom 20. storočia doslúžil aj kríž, ktorý ho označoval. Iniciátorom obnovy kríža bol rodák z Mástu Ferdinand Javorský. Výtvarník Milan Kubíček spracoval architektonický projekt nového kríža a zároveň bol autorom plastiky Krista. Zbierku na kríž organizovala Mária Turanská. Nový kríž vysvätil stupavský dekan Felix Mikula 17. júla 1999. Drevený kríž je upevnený k betónovému podstavcu, na ktorom je tabuľa s nápisom, ktorý zostavil historik Ivan Mrva. Zozadu podstavca sú iniciály Milana Kubíčka. Milan Kubíček a Juraj Gavula v lete roku 2007 obnovili zlátenie tabule.

 

NA PAMIATKU OBETÍ
EPIDÉMIÍ MORU A CHOLERY,
KTORÉ POSTIHLI OBEC MÁST
V 16. - 19. STOROČÍ

RENOVATUM    ANNO MCMXCIX

 

Milan Kubíček: „Cholerový cinter“ v Máste, in: Záhorie 1/2001, Skalica, str. 18-21;
Gabriela Prokešová: Morový kríž a cintorín v Máste in: Podpajštúnske zvesti 9/2007, str. 3

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy