Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne

Cholerový cintorín v Máste sa nachádza pri ceste do Záhorskej Bystrice. Pochovávali na ňom obete epidémií pravdepodobne už od začiatku 16. storočia. Cintorín bol zanedbaný a koncom 20. storočia doslúžil aj kríž, ktorý ho označoval. Iniciátorom obnovy kríža bol rodák z Mástu Ferdinand Javorský. Výtvarník Milan Kubíček spracoval architektonický projekt nového kríža a zároveň bol autorom plastiky Krista. Zbierku na kríž organizovala Mária Turanská. Nový kríž vysvätil stupavský dekan Felix Mikula 17. júla 1999. Drevený kríž je upevnený k betónovému podstavcu, na ktorom je tabuľa s nápisom, ktorý zostavil historik Ivan Mrva. Zozadu podstavca sú iniciály Milana Kubíčka. Milan Kubíček a Juraj Gavula v lete roku 2007 obnovili zlátenie tabule.

 

NA PAMIATKU OBETÍ
EPIDÉMIÍ MORU A CHOLERY,
KTORÉ POSTIHLI OBEC MÁST
V 16. - 19. STOROČÍ

RENOVATUM    ANNO MCMXCIX

 

Milan Kubíček: „Cholerový cinter“ v Máste, in: Záhorie 1/2001, Skalica, str. 18-21;
Gabriela Prokešová: Morový kríž a cintorín v Máste in: Podpajštúnske zvesti 9/2007, str. 3

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy