Mást - kríž (1904) na cintoríne

Na cintoríne v Máste je ústredný kríž, ktorý podľa zakladateľskej tabuľky dala v roku 1904 postaviť obec.

 

SPASITELOVI SVETA,
MILOSRDNÉMU
SUDCOVI DUŠI
VENUJE
R. 1904. OBEC MÁSZT
NA ODPUŠTENIE
HRIECHOV ZOMRELÝM.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy