Mást - kríž (1873) v obci

Oproti cintorínu na križovatke Hviezdoslavovej a Záhumenskej ulice sa nachádza v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1873. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v spomenutom roku postaviť Jozef Belošič a Terézia Belošič. Kríže rovnakého typu sú pred kostolmi vo Veľkých Levároch a v Malackách. V januári 1996 bol kríž aj s ohrádkou následkom autonehody čiastočne poškodený. Oprava sa vykonala ešte v tom samom roku.

Pomník nechali postaviť
ku cti Pána Ježiša Krista
Jozef a Terézia
Belošič
r. 1873

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy