Pri pôvodnej ceste do Záhorskej Bystrice takmer na hranici bystrického chotára sa nachádza kamenný kríž z roku 1869. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Michal Zelecký s manželkou Marínou. Ústredné teleso kríža je riešené ako portál vytvorený preklenutými stĺpmi. Podobné kríže sa nachádzajú v Malackách pri ceste do Levár a za Závodom pri ceste na Tomky.

 

Tento Swaty Križ postaveni je na Pamatku
od
MICHAL ZELETZKY
a swoj Manželka MARINA
1869.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy