Mást - kríž (1836) v obci

V záhrade domu na Devínskej ceste sa nachádza kamenný kríž z roku 1836. Sú na ňom pomerne zachovalé kamenné plastiky Ježiša Krista a Panny Márie. Na podstavci je vyrytý letopočet vzniku kríža a meno jeho zakladateľa Jakuba Lachkoviča.

 

Položeni
Jakub Lachkowič
1836.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy