Marianka - pilier (1658) s krížom

Na rázcestí ulíc Karpatská a Kamenná sa nachádza štíhly reliéfmi zdobený kamenný pilier, ukončený drobným krížom. Pod krížom sa nachádzajú reliéfy s výjavmi pašií. Nižšie je vytesaný erb a pod ním letopočet 1658, ktorý by sme mohli považovať za rok vzniku stĺpa. Nad erbom sú iniciály ISFS.

Pilier v roku 2004 zreštaurovali Martin Kukura a Jan Janda, poslucháči 4. ročníka Katedry reštaurovania VŠVU v ateliéri doc. J. Kubu. Na pilieri bola dovtedy osadená kamenná plastika žehnajúceho Ježiša. Predbežný výskum však ukázal, že je mladšia ako pilier. Reštaurátori sa preto rozhodli na miesto sochy osadiť malý kríž, vhodnejší v súvislosti s pašiovými reliéfmi. Dá sa predpokladať, že krížom bol pilier aj pôvodne ukončený. J. Oršulová identifikovala erb z piliera ako Sigrayovský. Z iniciál nad erbom určila najpravdepodobnejšiu osobu a tým aj za donátora piliera Jána Sigraya, stupavského hradného kapitána. Malou nezrovnalosťou, ktorá by sa však dala rozumne hypoteticky vysvetliť, je, že Ján Sigray zomrel o rok skôr ako bol pilier postavený. Zreštaurovaná socha Ježiša bola umiestnená vo svadobnej sieni obecného úradu.

 

Jana Oršulová: Renesančný erb v Marianke, in: Pamiatky a múzeá 1/2005, Bratislava, str. 33-35

Kamerové systémy