V Marianke pri kostole je jednoduchý drevený kríž bez nápisov. Začiatkom roka 2008 na ňom bola ešte plastika Krista, v nasledujúcom období je kríž už bez akéhokoľvek korpusu.

Od p. Makovickej preberám nasledovné: Z ústredného kríža Kalvárie a z kríža pri kostole boli v júli 2008 sňaté drevené plastiky Krista, predtým už viackrát opravované. Budú ich nanovo reštaurovať sochári M. Štaudt a M. Černák a na kríže budú umiestnené ich epoxidové kópie.

Na Kalvárii bola nová plastika Krista osadená v roku 2009, kríž pred kostolom zostal bez korpusu Krista.

 

M. Makovická: Kde sa podeli korpusy z krížov? In: Mariatál, spravodaj obce Marianka 2/2008, str. 15

Kamerové systémy