Marianka - kríž pri kostole

V Marianke pri kostole je jednoduchý drevený kríž bez nápisov. Začiatkom roka 2008 na ňom bola ešte plastika Krista, v nasledujúcom období je kríž už bez akéhokoľvek korpusu.

Od p. Makovickej preberám nasledovné: Z ústredného kríža Kalvárie a z kríža pri kostole boli v júli 2008 sňaté drevené plastiky Krista, predtým už viackrát opravované. Budú ich nanovo reštaurovať sochári M. Štaudt a M. Černák a na kríže budú umiestnené ich epoxidové kópie.

Na Kalvárii bola nová plastika Krista osadená v roku 2009, kríž pred kostolom zostal bez korpusu Krista.

 

M. Makovická: Kde sa podeli korpusy z krížov? In: Mariatál, spravodaj obce Marianka 2/2008, str. 15

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári

Kamerové systémy