Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce

Za obcou, dnes na Bystrickej ulici, bol v roku 1930 vztýčený kríž pri príležitosti osláv 900-ročného jubilea sošky Mariatálskej Panny Márie. Bol na ceste, ktorou prichádzali pútnici od Záhorskej Bystrice. Dlhú dobu bol z neho zachovaný len podstavec a ako vyzerala krížová nadstavba nevieme. V roku 2012 bol kríž nanovo postavený na pôvodnom podstavci. Podľa novej donorskej tabuľky sa na obnove kríža podieľala (prípadne ju aj celú zrealizovala) rodina Tomáša Turanského. Na podstavci je vytesaný nápis, ktorý objasňuje, že v roku 1930 prišlo len k preloženiu staršieho kríža na toto miesto.

 

TENTO SV. KRIZ

BOL SEM PRELOZEN

PAMIATKU

JUBILEJNOM R

MARIATALY

1030-1930

 

RENOVATA A. D. MMXII

SOCIETAS CONDECORATIVA

STOMPHENSIS ET FAMILIA

TURANSKY THOMAS

 

Obnovený kríž na Bystrickej ul., Mariatál 1/2013, str. 17

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy