Marianka - kríž (1856) v chotári

V chotári obce na pútnickej ceste od Svätého Jura je kamenný kríž z roku 1856, známy ako Biely kríž, s ľudovými sochami Krista a Panny Márie. V neogotickej kartuši kríža je vytesané meno jeho zakladateľa Jána Pialseka a rovnaké meno z doby opravy kríža, ktorá sa vykonala v roku 1882. Naposledy kríž zrenovovalli v roku 2003 a ešte neskôr k nemu vybudovali nákladný drevený prístrešok s odpočívadlom.

 

Ján Pialsek
1856

Renovirt 1882
von Ján Pialsek

Renovácia 2003

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Kamerové systémy