Marianka - kríž (1856) v chotári

V chotári obce na pútnickej ceste od Svätého Jura je kamenný kríž z roku 1856, známy ako Biely kríž, s ľudovými sochami Krista a Panny Márie. V neogotickej kartuši kríža je vytesané meno jeho zakladateľa Jána Pialseka a rovnaké meno z doby opravy kríža, ktorá sa vykonala v roku 1882. Naposledy kríž zrenovovalli v roku 2003 a ešte neskôr k nemu vybudovali nákladný drevený prístrešok s odpočívadlom.

 

Ján Pialsek
1856

Renovirt 1882
von Ján Pialsek

Renovácia 2003

Kamerové systémy