Malé Leváre - misijný kríž

V obci pri kostole je drevený misijný kríž, vztýčený po misiách v roku 1999. Na jeho mieste dovtedy stál starý misijný kríž. Na kríži sú celkom štyri tabuľky s letopočtami misií. Nie sú rovnaké, že každá bola vyhotovená osobitne v inej dobe. Na kríži je osadená aj pietna tabuľka týkajúca sa Ignáca Bobuša, od roku 1827 farára v obci, ktorý zomrel v roku 1831 na choleru. Farára Bobuša v cholerovom roku pochovali pravdepodobne narýchlo bez riadneho pomníka, čas vzniku tabuľky nepoznáme. Podľa záznamu kronikára Martina Weinreba, prvý misijný kríž postavili v roku 1896 na záver 8-dňových misií, konaných od 1. do 9. februára.

 

Zbožnej pamiatke velebného p.

IGNÁCA BOBUSS,

farára v MALYCH LEVÁROCH,

10. sept. 1831 zomrelého,

a na neoznačenom mieste cintorínu

tu po chovaného.

Veriaci modlite sa zaňho a

zomrelých duchovných vašich!

 

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 180, 199

Malé Leváre - lurdská jaskyňa pri dome
Malé Leváre - kaplnka Panny Márie
Malé Leváre - lurdská jaskyňa
Malé Leváre - sv. Vendelín
Malé Leváre - sv. Florián
Malé Leváre - sv. Anton Paduánsky
Malé Leváre - kríž (1982) v chotári
Malé Leváre - kríž (1941) v chotári
Malé Leváre - kríž (1925) v chotári
Malé Leváre - kríž (1900) v chotári
Malé Leváre - Obrázok pri Rudave

Kamerové systémy