Malé Leváre - kríž (1982) v chotári

V chotári obce pri ceste do Veľkých Levár je jednoduchý železný kríž v železnej ohrádke. Kríž v chotárnej časti Na Jehličkách zhotovil aj s ohrádkou František Vincze pre Jozefa Čermáka, ktorý sa rozhodol nahradiť starý a schátraný drevený kríž. Kríž osadili 29. marca 1982. Kríž na tomto mieste bol zaznamenaný počas tretieho vojenského mapovania, existoval teda už v 2. polovici 19. storočia.

 

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 197

Kamerové systémy