V chotári obce pri poľnej ceste do Veľkých Levár, neďaleko stanice zemného plynu, je jednoduchý železný kríž asi z 80-tych rokov 20. storočia. Kríž v chotárnej časti Na Rasochách zhotovil František Vincze pre Jozefa Čermáka, ktorý sa rozhodol nahradiť starší schátraný drevený kríž z roku 1941. Starší kríž dal postaviť Heinrich Weizer a vysvätil ho farár Ján Vojtech počas veľkej obecnej slávnosti. Ale aj vtedy len nahradili ešte starší drevený kríž, ktorý už podliehal skaze. Zaznamenali ho počas tretieho vojenského mapovania, existoval teda už v 2. polovici 19. storočia.

 

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 197

Kamerové systémy