Malacky - zaniknuté kríže

P. Hallon vo svojej práci spomína niektoré kríže, ktoré v Malackách existovali a pravdepodobne dnes už nemajú novších zástupcov.

  • Roku 1783 sa spomína schátraný drevený kríž s plechovým korpusom Krista na ceste do Veľkých Levár poblíž malackých šibeníc.
  • Roku 1783 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista za Kozou ulicou na ceste do Plaveckého Štvrtka.
  • Roku 1873 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista na lúke pri ceste do Kostolišťa.
  • Roku 1851 sa spomína kríž na nekatolíckom cintoríne, ktorého presné miesto nepoznáme. Bol pri ceste do Veľkých Levár.
  • Roku 1887 dal Michal Jakubec postaviť železný kríž na kamennom podstavci v železnej ohrádke oproti panskému lesu.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80, 81

Kamerové systémy