Malacky - kríž (po 1915) za mestom

Za mestom pri ceste do Veľkých Levár je menší kamenný kríž, ktorý možno považovať aj za pomník vojakovi Štefanovi Blažíčkovi, padlému v 1. svetovej vojne. Podľa vyrytého nápisu ho dali zhotoviť jeho deti v bližšie neurčenom čase.

 

NA PAMIATKU PO NEBOHOM

ŠTEFAN

BLAŽÍČEK

NAR: 17. V. 1882

PADOL 7. VI. 1915


ČEST JEHO PAMIATKE!

 

VENOVALI DETI.

Kamerové systémy