Malacky - kríž (1892) v meste

Na Pezinskej ceste trochu skrytý v rade domovej zástavby sa nachádza kamenný kríž z roku 1892. Štefan Vísmek dal postaviť tri kríže a dnes je len tento zachovalý v pôvodnom stave. V kartuši podstavca je vyrytý rovnaký text, aký mali aj jeho ďalšie dva kríže v Gajaroch.

 

Kríž tento

na čest a chválu

Božú a k pozbudzeňú

K vďačnosti za nás

ukrižovaňému

pomimo idúcych:

už podruhé Z púti

Jerulazemskej, a z

Rimu šťastlive sa

navrátiac, na vlastné

útraty postavit dal 1892

Štefan Vismek

rodiak Gajarsky.

 

V popise Vísmekovho kríža v Gajaroch na Malackej ceste je zaznamenaná história Vísmekových krížov od Pavla Hallona a širšiu variáciu tejto verzie uvádza aj Vladimír Šíp pri tomto kríži z Malaciek, kde sa Vísmek presťahoval. Všetky tri kríže sú rovnaké a aj vyrytý nápis, vrátane letopočtu vzniku 1892. Vísmek dal teda tieto kríže postaviť po svojom presťahovaní do Malaciek. Hallon uvádza pri malackom kríži upresnený dátum 13. september 1892. Najskôr ide o vysviacku kríža.

V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta, Malacky 1996, str. 79;
Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81

Kamerové systémy