Malacky - kríž (1889) v meste

Na Stupavskej ulici pri potoku Malina stojí kamenný kríž z roku 1889. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu sa v Maline na tomto mieste v roku 1848, vtedy za mestom na ceste do Stupavy, utopil Pavel Gorgovič a kríž dala postaviť jeho manželka(?).

Dalo by sa uvažovať, že prečo až po štyridsiatich rokoch, či mu už skôr nepostavili aspoň drevený kríž, ale P. Hallon taký, ktoré v Malackách zaznamenala farská vizitácia z roku 1851, nespomína. O kríži  z roku 1889 uvádza, že bol opatrený základinou 40 zlatých.

Kríž podobného charakteru stojí v Moravskom Svätom Jáne v časti Na Drahách a rovnaké dal postaviť aj Štefan Vísmek v Gajaroch a Malackách.

Samotný nápis na kríži, keďže nepoznáme všetky rodinné súvislosti zakladateľky Štefánie(?) Anny Nebili, je pre nás trochu nezrozumiteľný.

 

NA PAMATKU

ZAKLADAME

STEF. ANNA NEBILI

MANŽELKA

RODENA GORGOWIČS

 

TADJ SA UTOPIL

PAWEL GORGOWIČS

1848.

ODPOČINEK WJEČNI DAJ MU PANE!

 

1889.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy