Malacky - kríž (1887) na okraji mesta

Na okraji mesta pri ceste do Veľkých Levár je kamenný kríž z roku 1887. Tento rok udáva P. Hallon spolu s dovetkom, že kríž dal postaviť Ján Polák a zložil naň základinu 46 zlatých a 23 denárov.

Kríž bol po oprave vysvätený malackým dekanom A. Držkom 17. novembra 1990, predtým chátral zložený v záhrade Froncovho mlyna. Pôvodné umiestnenie kríža bolo neďaleko pri garážach (V. Šíp). Pamiatkári pri obnove kríž datovali do 2. polovice 18. storočia, ako píše V. Šíp, ktorý napriek tomu, že poznal aj datovanie P. Hallona, uvažoval tiež o skoršom pôvode kríža.

Rok 1887 však treba naozaj považovať za rok vzniku a nie obnovy s použitím starších základov. Na Záhorí sú totiž ešte 4 architektonicky veľmi podobné kríže a všetky sú zachovanými nápismi na tabuľkách datované blízko roku 1887. Za Závodom pri ceste na Tomky je kríž z roku 1891, za Mástom pri ceste do Záhorskej Bystrice z roku 1869, na cintoríne v Kostolišti z roku 1885 a pri Theberyho mlyne pri Dojči z roku 1883.

Za predchodcu kamenného kríža však možno považovať drevený, ktorý sa spomína v roku 1783 napravo cesty do Veľkých Levár oproti muke. Pravdepodobne schátral a vo vizitačnom zápise z roku 1851 sa už nespomína.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80, 81;
Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 80

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy