Malacky - kríž (1873) v meste

V meste na Malackej ulici neďaleko kaplnky sv. Anny je kamenný kríž z roku 1873. Tento letopočet je uvedený na mramorovej tabuľke vloženej do podstavca kríža. Tabuľka uvádza aj mená jeho zakladateľov manželov Pavla a Anny Malých, pričom je veľkosťou zvýraznené meno ženy. Mohli by sme to interpretovať tak, že v tej dobe už bola vdovou. Páni V. Šíp aj P. Hallon uvádzajú rok vztýčenia kríža 1880, P. Hallon ho aj upresňuje na 12. máj 1880 a dodáva, že manželia naň zložili základinu 45 zlatých.

Keďže kríže sa zvyknú obnovovať na miestach starších krížov, je dosť pravdepodobné, že na tomto mieste stával už drevený kríž bez korpusu Krista, zaznamenaný pri vizitácii v roku 1783. Vo vizitácii z roku 1851 sa spomína, že kríž dala opraviť a opatriť plechovým korpusom rodina Malých (je možné, že stál priamo na mieste neskôr postavenej kaplnky sv. Anny).

Začiatkom roka 2011 bol kríž opravený. Samotná krížová nadstavba sa pritom o niečo znížila.

 

Ku slave Pane dali postaviť

tento Pomnik Pavel a

Anna Maly

roku 1873.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80, 81;
Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 80

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste

Kamerové systémy