Pred farským kostolom v meste je kamenný kríž z roku 1873. Tento rok je vytesaný do kartuše podstavca. P. Hallon napísal, že kríž postavili pri dvestoročnom výročí posviacky kostola a jeho zakladateľ je neznámy. Malá konzola s obnaženým úchytom zo železnej tyče prezrádza, že kríž niesol niekedy aj sošku Panny Márie. Na súčasný kríž by sa pod sochu Krista zmestila len neprimerane malá soška Panny Márie, ale pôvodnejšia krížová nadstavba bola oproti dnešnej až o polovicu vyššia. Kríže s podobnými charakteristikami sa nachádzajú pri kostoloch v Máste a vo Veľkých Levároch.

 

Pochváleno

nech je vždycky najs=

=sladšé méno Ježiš

i slavné méno Marie

1873.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 68

Kamerové systémy