Malacky - kríž (1873) pred kostolom

Pred farským kostolom v meste je kamenný kríž z roku 1873. Tento rok je vytesaný do kartuše podstavca. P. Hallon napísal, že kríž postavili pri dvestoročnom výročí posviacky kostola a jeho zakladateľ je neznámy. Malá konzola s obnaženým úchytom zo železnej tyče prezrádza, že kríž niesol niekedy aj sošku Panny Márie. Na súčasný kríž by sa pod sochu Krista zmestila len neprimerane malá soška Panny Márie, ale pôvodnejšia krížová nadstavba bola oproti dnešnej až o polovicu vyššia. Kríže s podobnými charakteristikami sa nachádzajú pri kostoloch v Máste a vo Veľkých Levároch.

 

Pochváleno

nech je vždycky najs=

=sladšé méno Ježiš

i slavné méno Marie

1873.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 68

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy