Malacky - kríž (1863) na cintoríne

Na starom malackom cintoríne je ústredný kríž s nábožným nápisom na podstavci doplneným o letopočet, pričom samotný granitový kríž už je z novšej doby. Liatinový korpus Krista je ale zachovaný z pôvodnejšieho kríža.

P. Hallon (pracoval so zápisnicou kanonickej vizitácie malackej fary z roku 1756) napísal, že kríž postavili v roku 1863 a jeho predchodcom v roku 1755 bol drevený kríž, okolo ktorého pochovávali chudobných ľudí. V. Šíp uviedol, že kríž je z roku 1867. M. Macejka doplnil, že v roku 2008 bol kríž altruisticky zrekonštruovaný Ivanom Juricom, ktorý nakoniec rozhodol o konečnej podobe letopočtu (1868) z nejasného pôvodného nápisu. A tiež publikoval fotografiu asi z roku 1940, z ktorej je vidno, že samotný pôvodný kríž na podstavci je vysoký a masívny.

 

OTČE

V RUCE TVÉ

DUCHA

POROUČÍM

1868

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti. Malacky 1993, str. 75;
Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996, str. 80;
Martin Macejka: Zaujímavosti o starom cintoríne, 9. 8. 2008, in: malackepohlady.sk

Kamerové systémy