Malacky - kríž (1863) na cintoríne

Na starom malackom cintoríne je ústredný kríž s nábožným nápisom na podstavci doplneným o letopočet, pričom samotný granitový kríž už je z novšej doby. Liatinový korpus Krista je ale zachovaný z pôvodnejšieho kríža.

P. Hallon (pracoval so zápisnicou kanonickej vizitácie malackej fary z roku 1756) napísal, že kríž postavili v roku 1863 a jeho predchodcom v roku 1755 bol drevený kríž, okolo ktorého pochovávali chudobných ľudí. V. Šíp uviedol, že kríž je z roku 1867. M. Macejka doplnil, že v roku 2008 bol kríž altruisticky zrekonštruovaný Ivanom Juricom, ktorý nakoniec rozhodol o konečnej podobe letopočtu (1868) z nejasného pôvodného nápisu. A tiež publikoval fotografiu asi z roku 1940, z ktorej je vidno, že samotný pôvodný kríž na podstavci je vysoký a masívny.

 

OTČE

V RUCE TVÉ

DUCHA

POROUČÍM

1868

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti. Malacky 1993, str. 75;
Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996, str. 80;
Martin Macejka: Zaujímavosti o starom cintoríne, 9. 8. 2008, in: malackepohlady.sk

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy