Malacky - dvojkríž (2008) v meste

V parku na Námestí SNP je dvojkríž (vysoký 6 metrov, ťažký 1,5 tony), ktorý odhalili 1. septembra 2008. Je umiestnený na podstavci v tvare trojvŕšia. Kríž darovala mestu Slovenská národná strana, ale bol to len sprostredkovaný dar od Alexandra Brezu. Náklady na montáž zabezpečilo mesto.

 

Marián Nemec: Ján Slota - Kríž je aj symbolom života, in: Štvrtčan 4/2008, str. 3

Kamerové systémy